Bilangan 19 dalam Penyebutan Bilangan dalam al-Quran

Di keheningan shubuh nan-indah ini, admin kembali menyapa semua sobat SQ Blog. Semoga sehat semuanya, amin !! Sobat, admin akan melanjutkan topik mengenai bilangan 19, struktur nan-ajaib sebagai penjaga kemurnian al-Quran dan solusi dalam menjawab beberapa misteri al-Quran. Topik kali ini sangat erat kitannya dengan 3 topik sebelumnya, yaitu Bilangan 19 dalam Basmalah, Bilangan 19 dalam al-Fatihah, dan Bilangan 19 dalam Surah Berinisial. Adapun topik kali ini ialah Bilangan 19 dalam Penyebutan Bilangan dalam al-Quran.

Nah Sobat, masih ragu bahwa al-Quran juga menyinggung ilmu matematika? Belum punya bukti? Mungkin bahasan ini akan menghilangkan keraguan sobat tersebut. Kami akan menyebutkan beberapa bilangan dalam al-Quran layaknya sebagaimana disebutkan dalam ilmu matematika. Di sini admin akan menguraikan bilangan-bilangan tersebut dan mengungkapkan rahasianya melalui struktur kode 19.


Namun, Sobat perlu ketahui, al-Quran bukanlah Kitab Sains apalagi Kitab Matematika, al-Quran sesungguhnya adalah kitab petunjuk dan tuntunan bagi manusia. Itulah sebabnya, Quraish Shihab, ahli tafsir Indonesia masa kini menegaskan, “Bagi kaum Muslimin, hendaknya tidak menitikberatkan pandangan mereka kepada kemukjizatan al-Quran, tetapi perhatian hendaknya lebih banyak tertuju kepada hidayahnya”. Semoga dengan bilangan 19 ini, Allah semakin meneguhkan keimanan kita melalui menyakini akan tanda kebenaran ini. Bukankah telah kami sebutkan bahwa terdapat 3 golongan orang dalam menyikapi rahasia bilangan 19. Bacalah di sini. Oky, sobat kembali ke pokok bahasan mengenai penyebutan bilangan dalam al-Quran. Simak uraiannya berikut.


Dalam al-Quran disebutkan sebanyak 38 bilangan berbeda. Dari 38 bilangan tersebut, 30 adalah bilangan asli dan 8 adalah bilangan pecahan. Sobat, sebelum kita masuk pada struktur ajaib penyebutan bilangan dalam al-Quran dan relevansinya dengan struktur kode 19, berikut tabel bilangan-bilangan tersebut yang disebutkan dalam al-Quran:

a. Penyebutan 30 Bilangan Asli

NO. BILANGAN
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 19
14 20
15 30
16 40
17 50
18 60
19 70
20 80
21 99
22 100
23 200
24 300
25 1.000
26 2.000
27 3.000
28 5.000
29 50.000
30 100.000
b. Penyebutan 8 Bilangan Pecahan

NO. BILANGAN BANYAKNYA PENYEBUTAN
1 2/3 3
2 1/2 5
3 1/3 3
4 1/4 2
5 1/5 1
6 1/6 3
7 1/8 1
8 1/10 1
TOTAL PENYEBUTAN 19
Sekarang, mari kita lihat relevansi penyebutan bilangan di atas dengan struktur kode 19:

Struktur 1:
(Jumlah Penyebutan Bilangan dalam al-Quran)

Dalam al-Quran, penyebutan bilangan sebanyak 38 = 19 x 2.


Penyebutan bilangan dalam al-Quran sebanyak; 38 38 = 19x 2

Struktur 2:

(Hasil Jumlah Bilangan Asli dalam al-Quran)
Terdapat 30 bilangan asli berbeda dalam al-Quran. Jika bilangan-bilangan tersebut dijumlahkan akan diperoleh jumlah; 162146 = 19 x 8534. [Lihat Tabel a; Peneyebutan 30 Bilangan asli]

Hasil penjumlahan bilangan asli dalam al-Quran; 162146 162146 = 19x 8534

Struktur 3:
(Jumlah Penyebutan Bilangan Pecahan dalam al-Quran)
Terdapat 8 bilangan pecahan dalam al-Quran. Banyaknya penyebutan kedelapan bilangan pecahan ini adalah 19 = 19 x 1 [Lihat Tabel b; Peneybutan 8 Bilangan Pecahan]

Jumlah penyebutan bilangan pecahan dalam al-Quran; 19 19 = 19x 1

Struktur 4:
(Jumlah Surah Letak Penyebutan Bilangan
dalam al-Quran)
Terdapat 57 surah dalam al-Quran yang di dalamnya disebutkan bilangan-bilangan berbeda. (57 = 19 x 3)

Jumlah surah letak penyebutan bilangan dalam al-Quran; 57 57 = 19x 3

Anda dapat melihat tabel di bawah mengenai letak penyebutan bilangan ini dalam 57 surah dalam al-Quran:

NO. NOMOR SURAT
1
2 (Al-Baqarah)
2 3 (Al-Imran)
3 4 (Al-Nisa’)
4 5 (Al-Maidah)
5 6 (Al-An’am)
6 7 (Al-A’raf)
7 8 (Al-Anfal)
8 9 (Taubah)
9 10 (Yunus)
10 11 (Hud)
11 12 (Yusuf)
12 13 (Al-Ra’d)
13 14 (Ibrahim)
14 15 (Hijr)
15 16 (Al-Nahl)
16 17 (Al-Isra)
17
18 (Al-Kahf)
18 19 (Maryam)
19 20 (Ta-Ha)
20 21 (Al-Anbiya)
21 22 (Al-Hajj)
22 23 (Al-Mu’min)
23 24 (Al-Nur)
24 25 (Al-Furqan)
25 27 (Al-Naml)
26 28 (Al-Qasas)
27 29 (Al-Ankabut)
28 31 (Luqman)
29 32 (Al-Sajadah)
30
34 (Saba)
31 35 (Fatir)
32 36 (Ya Sin)
33 37 (Al-Shaffat)
34 38 (Sad)
35 39 (Al-Zumar)
36 40 (Ghafir)
37 41 (Fushshilat)
38 42 (Al-Shura)
39 43 (Al-Zukhruf)
40 46 (Al-Ahqaf)
41 50 (Qaf)
42 54 (Al-Qamar)
43 56 (Al-Waqi’ah)
44 57 (Al-Hadid)
45 58 (Al-Majadalah)
46
65 (Al-Tahrim)
47 67 (Al-Mulk)
48 69 (Al-Haaqa)
49 70 (Al-Ma’arij)
50 71 (Nuh)
51 73 (Al-Muzzammil)
52 74 (Al-Mudtsir)
53 77 (Al-Mursalat)
54 78 (AL-Naba’)
55 79 (Al-Nazi’at)
56 89 (Al-Fajr)
57 97 (Al-Qadr)

Struktur 5:
(Jumlah Penyebut Bilangan Pecahan
dalam al-Quran)
Bilangan pecahan yang disebutkan dalam al-Quran adalah (1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10). Macam-macam penyebut pada bilangan tersebut adalah (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) yang jika dijumlahkan (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10) diperoleh; 38 = 19 x 2.

Jumlah penyebutan bilangan pecahan dalam al-Quran; 38 38 = 19x 2

Demikianlah beberapa struktur bilangan 19 dalam kaitannya dengan penyebutan bilangan yang disebutkan dalam al-Quran !! Moga menjadi bahan renungan bagi kita semua bahwa al-Quran benar-benar otentik. Ayatnya-ayatnya saling terkait satu sama lain dalam menyampaikan pesan dan petunjuk kepada manusia. Kesalahan satu ayatnya saja, tentu akan berakibat pada ayat-ayat yang lain. Sehingga, al-Quran adalah satu kesatuan yang senantiasa terpelihara sepanjang masa dan mustahil untuk melakukan perubahan di dalamnya. Karena Allah yang sendiri yang akan memeliharanya, baik melalui perantara para Khuffadz, yaitu para penghafal al-Quran, ataupun dengan Struktur Kode 19 yang ajaib ini, dan lain-lain.
SEKIAN
pdf Download

http://feeds.feedburner.com/ZyiarBs

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *