Jumlah Ayat al-Quran

Mengenai jumlah ayat Al-Quran, di dalam At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi disebutkan, para Ulama sepakat bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah 6200 ayat lebih. Hanya saja keleihannya ini dipersilahkan. Perbedaan ini berasal dari keragaman cara menghitung ayat yang dilakukan oleh Ulama Qira’at Madinah, Mekkah, Bashrah, Kuffah dan Syam. Abu Ubaidillah al-Maushili dalam Dzat Ar-Rusyd fi Al-Adad menjelaskan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah ayat seperti dibawah ini: 
1) Kalangan Ulama Madinah dikenal dua versi. Pertama, disampaikan oleh abu Ja’far bin Yazid Al-Qa’qa (6.210 ayat) dan Syaibah bi Nashshah (6.214 ayat). Sedangkan, versi kedua disampaikan oleh Ismail bin Ja’far bin abi Katsir Al-Anshari (6.217 ayat). 

2) Kalangan Ulama Mekkah dari Abdullah Bin Katsir dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Ubay Bin Ka’ab (6.220 ayat). 

3) Kalangan Ulama Kuffah diriwayatkan dari Hamzah Az-Zayyat (6236 ayat). 

4) Kalangan Ulama Bashrah, diriwayatkan dari Ashim Al-Jah (6.205 ayat). 

5) Kalangan Ulama Syam diriwayatkan dari Yahya bin al-Harits adz-Dzamari (6.226). 
Perbedaan cara menghitung jumlah ayat diatas dipicu oleh kenyataan bahwa ketika membaca Al-quran, nabi selalui memulai dari pangkal ayat untuk mengajarka kepada para sahabatnya bahwa itu merupakan pangkal ayat. Namun, nabi sering pula mewahalkan (menggabungkan dua ayat) demi kesempurnaan makna. Sebagian sahabat lalu ada yang menghitungnya sebagai satu ayat, sedangkan yang lainnya menghitungnya dua ayat.[1]

Sering terdengar seseorang menyatakan bahawa jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah enam ribu, enam ratus, dan enam puluh enam (6.666). Angka itu manis disebut, mudah diingat, dan sedap didengar. Namun begitu, bukan semua yang sedap didengar dan senang diingat yang dikeluarkan daripada mulut yang manis itu benar. Haruslah diperiksa dahulu sebelum menerimanya bulat-bulat. Apa lagi kalau ia mengenai agama, Firman Allah SWT: 
…شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورً… ﴿ الأنعام : ١١٢﴾ 

artinya: 
“…Syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)…” 
Adapun, jumlah ayat berdasarkan Al-Quran terbitan Departemen Agama R.I dapat dilihat berdasarkan hitungan skema dibawah ini:[2]
ENDNOTE

[1]Drs. Rosihon Anwar, Mag, Samudera Al-Quran (Bandung: CV Pustaka Setia; 2001), Bab Jumlah Ayat Al-Quran, Hal 73.
[2]Ogos, http://www.e-bacaan.com/artikel_6666.htm, 2002

Disusun Oleh: Ahmad ZulkiMuhammad Saharuddin dan Hasrul
File PDF [Poin C] : Download

http://feeds.feedburner.com/ZyiarBs

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *